Land wanted

PEMBANGUAN HARTANAH SECARA USAHASAMA

Kami mengalu-alukan pemilik tanah untuk bekerjasama dengan kami dalam pembangunan hartanah secara usahasama dengan memastikan kedua-dua pihak mendapat pulangan keuntungan yang terbaik berdasarkan persetujuan bersama.

Melalui pembangunan hartanah secara usahasama, pemilik tanah mempunyai peluang untuk membangunkan tanah mereka tanpa mengeluarkan sebarang kos pembinaan, pengurusan dan pemasaran pembangunan yang akan ditanggung oleh pihak kami sebagai pemaju.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi kami:

tanah@sungguhkemajuan.com.my

+604 730 8233